Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Annonse

Annonsetorget

Kjøp og salg i Vikane
Send mail til ha-roeyr@online.no,
så legg vi ut annonsa di og fakturerer deg. Prisen er kr 100,- for 6 mnd.

Hugs å legge ved fakturainformasjon i eposten, samt informasjon om kor lenge de ynskjer å ha annonsa liggande.