Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Filmdigitalisering

FILMDIGITALISERING AS


Her er en 2 siders folder med alle opplysningane om firmaet i Innvik.

Vi tar i mot oppdrag heile året. Filmdigitalisering AS er eit firma i sterk vekst, og digitaliserer til kunder frå heile landet. Fleire og fleire har teke inn over seg at dei analoge opptaka ikkje varer evig, og at det er viktig å ta tak i dette før det er for seint.

Finn fram gamle minner, og få det fram igjen i dagens lys på digitalt format. Er det først digitalisert, er det ingen problem å kopiere matrialet videre til slekt og venner, uten kostnader.

Besøk vår heimeside og les om våre tjenester, finn pris på digitalisering av dine analoge opptak med vår priskalkulator, eller les siste nytt om Filmdigitalisering AS.

Du vil frå sommaren 2012, kunne treffe på oss på ulike tilstelningar rundt omkring.
Sjå etter firmabilen vår, som er ein Volvo duett 1961 modell!
Her kan du få informasjon om digitalisering av analoge format,
og sjå på gamle gode film-maskiner, som er utstilt bak i firmabilen.

Du finn oss på
www.filmdigitalisering.no


Ta kontakt med Steinar Hilde

Mob. 90051260

E-post steinar@filmdigitalisering.no


Logo-FD-1 © Steinar Hilde