Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Utleige av dukar

Innvik bygdekvinnelag har
33 kvite dukar
som vi leiger ut for 60,-pr duk.

Lengda på dukene er 2,40 m.

Dukane tingar du med
JORUN TENDEN på tlf 93208572,
fint om du tingar på dei i god tid
før du skal bruke dei.