Innvik

Vikanenett

Innvik - UtvikSertifisert Lift
til leige


18m arbeidshøgde,

10,7 m rekkevidde
horisontalt.

“Saks” slik at den når
inn over taket.

Tlf 909 19 504
Wald Lyslo