Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

- Samrøre gjev avviklingsmodus

- Bøndene må tenkje større

Av Fjordingen

- Samrøret mellom Bondelaget og Senterpartiet siste fem åra har sett nesten heile mjølkeproduksjonen i avviklingsmodus.

- Samrøret mellom bondelaget og Senterpartiet siste fem åra, der alt skal vere som det har vore, har sett nesten heile mjølkeproduksjonen i avviklingsmodus, sa leiaren i Vikane Bondelag, Lidvin Olav Hage på årsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag i går. Hage retta kraftig kritikk mot passive haldningar i bonde-laget.
Han fekk stor støtte frå andre bondelagsleiarar. Strukturendring og effektivisering av vestlandsjordbreket er ikkje til å ungå, om det skal ha ei framtid.

Les delar av saka på www.fjordingen.no eller heile saka i Fjordingen onsdag 10. mars, på framsida og side 4. Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com


(Sist oppdatert 10.mars 2010, 19:36)

Gå til nyhendearkiv