Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Dør til dør aksjon 8.mai

Takk til Vikane for gjevargleda

Av Olav Rune Myklebust

Røde Kors Vikane fekk inn 11.000 kroner på dør til dør aksjonen 8.mai

Vi fekk inn ca. 11000,- på innsamlingsaksjonen vi hadde 8.mai.
Eg vil takke folket i Vikane for gjevargleda, og dei i hjelpekorpset som var med og gjennomførte inn-samlingsaksjonen.
Det er danna ei arbeidsgruppe for å få på plass ei spesialmadrass på omsorgsenteret. Dersom det er nokon som vil gje penger, eller vil vite meir om denne saka,kan dei kontakte Grete Grøsvik Hilde eller Gunn Bente Skaaden.

mvh.
Olav Rune Myklebust


(Sist oppdatert 24.mai 2010, 09:15)

Gå til nyhendearkiv