Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Ny hovudaksjonær i Dooria A/S

Av Fjordingen

Investerings- og rådgjevingsselskapet Credo Partners går inn som majoritetseigar med 51 % av aksjane gjennom kapitalutviding i Dooria A/S.

Les meir i fjordingen på nett her eller sjå i papirutgåva.

Credo Partners blir ny majoritetseier i Dooria AS

Av Dooria

Credo Partners går inn som majoritetseier i Dooria AS gjennom en kapitalforhøyelse.

Les også heile pressemeldingen på www.dooria.no, her.


(Sist oppdatert 27.mai 2010, 19:09)

Gå til nyhendearkiv