Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Innsparte midlar til Olden - Innvik

Krev meir pengar til Olden - Innvik

Av Fjordingen

Innsparte midlar på Bremanger II må overførast til fylkesveg 60 Olden - Innvik, meiner ordførar i Stryn, Gloppen, Eid og Hornindal.

Ordførarane i dei fire kommunane saman med vegnemnda ved Richard Grov, har sendt brev til fylkeskommunen der dei minner om dei nye store vegsambanda på prioriteringslista etter Bremaner II og Dalsfjordsambandet.

Bremanger II har vore ute på anbod og det viser innsparingar i høve til budsjettet. Dette må kome Olden - Innvik til gode, meiner dei.

Les heile saka i Fjordingen fredag 28. mai 2010, side 4.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.

Utbygging av FV 60 Olden - Innvik

Av Stryn kommune

Ordføraren ber om at fylkestinget føl opp sitt eige vedtak og overfører innsparte midlar frå Bremanger II og Dalsfjordsambandet til Fv 60 Olden - Innvik, som er det neste store prosjektet som er prioritert av fylkestinget.

Les kva ordføraren skriv i brevet til fylkesmannen i Sogn og Fjordane, på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 01.juni 2010, 20:21)

Gå til nyhendearkiv