Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Tommelen ned for billigare bompengar

Av Sunnmørsposten

Dei som bur i Innvik og Utvik kan ikkje rekne med å få særordning dersom opprusting av fylkesveg 60 blir bompengefinansiert.

På 90-talet fekk dei som kunne dokumentere bustad i Fjærland kjøpe årskort til tusen kroner og kunne køyre så mange gonger dei berre ville forbi bommen.

Men i eit brev til ordføraren i Stryn går det tydeleg fram at noko slikt ikkje er aktuelt for dei som bur i Vikane. No blir rabatt berre gitt på klippekort.

Denne artikkelen strår å finne i Sunnmørsposten onsdag 9. juni 2010.
Sunnmørsposten kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 09.juni 2010, 22:44)

Gå til nyhendearkiv