Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Olden - Innvik

Berre fire ville ha bom på Olden-Innvik

Av Fjordingen

Kommunestyret 2010-06-29Stryn kommunestyre har sagt samrøystes nei til bompengefinansiering av Olden - Innvik etter at framlegget om bompengar fekk berre fire røyster i prøverøystinga.

Kommunestyret var heilt samde om trongen for opprusting av vegen mellom Olden og Innvik. Det var vegen mot målet som skapte meiningsskilnad. Dei to fylkespolitikarane Per Kjøllesdal, Sp og Nils P. Støyva, Ap var samde i at bompengar er ei dårleg løysing,
men dei såg likevel mulegheiter for å framskunde arbeidet med eit slikt vedtak.

Les meir om saka på www.fjordingen.no.

Nei til bompengar

Av Fjordingen
Stryn kommune leverer ingen bompengesøknad for opprusting av Olden - Innvik. Det vart eit samrøystes nei etter prøverøysting gav berre fire ja.

Det vart samstundes sett fram krav om utbetring av strekninga Ugla - Holen må halde fram. Utifrå tidlegare vedtak, meiner kommunestyret at den aktuelle fylkesvegstrekninga har krav på ein del av dei "friske" midlane som er komne. Kommunestyret godtek ikkje politiske krumspring, som ikkje fylgjer den vedtekne handlingsplanen.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 30. juni 2010, side 1 og 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.

Ikkje bompengar på rv 60

Av NRK Sogn og Fjordane

Politikarane i Stryn vil ikkje ruste opp Olden- Innvik med bompengar.

Les meir om saka på www.nrk.no/sf.

Kommunestyremøte 29.06.2010

Av Harald Røyrvik

Tysdag den 29/6 kl.14 var det kommunestyremøte med overført direkte på internett. Ei av sakene var Fylkesveg 60 Olden - Innvik - vurdering av bompengefinansiering. For oss som kunne følge med på dette fekk ein med seg at desse politikarane gjekk på talarstolen og sa si meining om saka:

Terje SolvangJon Olav KvammePer KjøllesdalAnders Magne VikNils P. Støyva
Jofrid Rye HestenesRune MyklebustAnne Margrete TonningArve GlomnesJon Rasmus Langeset Vik

(Sist oppdatert 01.juli 2010, 22:28)

Gå til nyhendearkiv