Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Ugla - Skarstein

Ugla - Skarstein ut på høyring

Av Fjordingen

Ugla - Skarstein © Statens VegvesenVegnemnda for Olden - Innvik gledar seg over at reguleringsplanen Ugla - Skarstein er lagt ut til offentleg ettersyn.

Målsetjinga no er å skaffe 100 millionar, slik at vegen Holen - Ugla kan stå ferdig i 2012.

Les heile saka i Fjordingen mandag 12. juli 2010, side 7.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Reguleringsplan fv. 60 Ugla–Skarstein til offentleg ettersyn

Av Statens Vegvesen

I medhald av plan- og bygningslova §3-7, leggStatens vegvesen framlegg til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn.

Dersom du ønskjer å sette deg nærmare inn i saka kan du laste ned planen på www.vegvesen.no


(Sist oppdatert 13.juli 2010, 22:58)

Gå til nyhendearkiv