Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Løyver tre millionar ekstra

Løyver tre millionar ekstra til veg

Av NRK Sogn og Fjordane

Fylkesutvalet vil løyve tre millionar kroner ekstra i år til å planlegge vidare utbetring på Fylkesveg 60 Olden-Innvik.

Då kan det bli pengar til overs, og difor må neste etappe av Olden-Innvik vere klart til å starte opp, meiner eit samla fylkesutval.

Les meir på www.nrk.no/sf

Tre millionar til Olden - Innvik

Av Fjordingen

Fylkesutvalet tilrår tre millionar kroner i prosjektmidlar til Olden - Innvik, men fylkestinget har siste ordetr i saka.

Les heile saka i Fjordingen fredag 1. oktober 2010, side 8.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Utsnitt av Møtebok Fylkesutvalet 29.09.2010

Prosjektet Olden – Innvik vert tilført 3 mill. kr, til prosjektering av dei 3 parsellane:
1. Agjeldtunnelen, 900 meter
2. Veg i dagen aust for Agjeldtunnelen, 430 meter
3. Veg i dagen aust for parsellen Agjeld – Ugla fram til Vangberghammaren, 500 meter.
Løyvinga vert driftsfinansiert.

For å lese møteboka i sin heilheit gå til www.sfj.no.


(Sist oppdatert 02.oktober 2010, 18:19)

Gå til nyhendearkiv