Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Olden-Innvik

Prosjektmidlar til Olden-Innvik

Av Fjordingen

Fylkestinget har løyvd tre millionar kroner til prosjektering av fylkesveg 60 Olden-Innvik.

Pengane skal brukast til å prosjektere tre parsellar på strekninga. Desse tre er Agjeldstunnelen (900m),
veg i dagen aust for Agjeldstunnelen (430m) og veg i dagen aust for parsellen Agjeld-Ugla fram til
Vangberghammaren (500m).

Les heile saka i Fjordingen fredag 22. oktober 2010, side 4.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Forløparen til dette vedtaket kjem frå fylkesutvalet og var omtala i Løyver tre millionar ekstra , her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 23.oktober 2010, 08:41)

Gå til nyhendearkiv