Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

ETTERLYSNING!

ETTERLYSNING!

Av Lena Heggdal Skogen

Vikane il etterlyser FORELDRE som er interesserte i å gje ungdomane i bygda eit meiningsfylt tilbod fredagskveldane.
Oppmøtet av ungdom på oppstartsmøtet måndag 1. november var god frå ungdomane si side, men kvar var FORELDRENE? Vi beslutta å la foreldrene få ein ny sjanse og innkallar til nytt møte tysdag 9. november klokka 20.00.

Tilbod om idrettsklubb vil gjelde aldersgruppa 7. klasse til 2 klasse vgs.

Kva tenker vi i forhold til eit slikt tilbod; Open hall frå kl. 20.00 – 23.00 kvar fredag frå haustferien
til påskeferien, variert fysisk aktivitet ut i frå interesse, kiosk med enkel og billeg bevertning,
brettspel, biljard, bordtennis, dresskode; treningskle, enkle tureneringar m.m. Poenget er at
ungdomane har ein positiv møtestad, dei er i aktivitet, dei får bestemme og lage sitt eige opplegg
og dei treng ikkje vere gode i idrett for å vere med.

Helsing Vikane il


Les også OPPSTART AV IDRETTSKLUBB? på Vikane il si eiga heimeside www.vikaneil.no.


(Sist oppdatert 03.november 2010, 21:09)

Gå til nyhendearkiv