Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Internasjonal songglede i Vikane

Av Fjordingen

Vikane blandakor er i ferd med å vekse ut over landegrensene. Medlemstalet aukar, og koret har blitt internasjonalt ved at utlendingar som har slege rot i indre Nordfjord har blitt med i koret.

- Vi har lagt bak oss eit fantastisk år. Vi har jobba med dette eit heilt år og vi har fått mange nye medlemar, sa Tone Barnung då ho ynskte tilhøyrarane velkomne til konsert i Utvik kyrkje torsdag kveld.

Kjenner du nokon som har lyst til å synge? Vi øver på Innvik skule måndagskveldane, sto det på det vesle visittkortet som alle fekk i hendene ved inngangen.

Les meir om skildringa av konserten og sjå bilda i Fjordingen, mandag 6. desember 2010, side 8 og 9.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 08.desember 2010, 21:00)

Gå til nyhendearkiv