Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

E39

Av NRK Sogn og Fjordane

Denne stam-
vegen blir
mest lønsam


Indre stamveg-line mest lønsam

Stamveg frå Byrkjelo via tunnel til Innvik og bru over Nordfjorden til Svarstad, er klart mest samfunns-økonomisk lønsam.

Les meir på www.nrk.no/sf.


Risikoanalyse og trafikkberekningar

Av Statens Vegvesen

Risikoanalysen for tunnelar og utrekningar av kva effektar dei ulike løysingane gir for trafikantar og samfunn vil vere hovudtema når Statens vegvesen inviterer til det fjerde og siste møtet i samarbeidsgruppa for konseptvalutgreiinga(KVU) E39 Skei-Ålesund.

Les meir på www.vegvesen.no.(Sist oppdatert 02.mars 2011, 16:50)

Gå til nyhendearkiv