Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Står fast på Olden - Innvik

Finansieringa må vente

Av Fjordingen

Fylkesrådmann Jan Øhlckers står fast på at Innvik - Olden har første prioritet, men endeleg finansiering av Agjeldstunnelen må vurderast i samband med budsjettprosessen for 2012-budsjettet.

Dersom fylkespolitikarane prioriterar inn andre prosjekt no vil det føre til ein sterk reduksjon av mulegheitene for å vidareføre arbeidet med Olden - Innvik i planperioden. Saka kjem til fylkestinget i april i samband med revisjon av investeringsprogrammet på fylkesvegnettet.

Les heile saka i Fjordingen fredag 18. mars 2011, side 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 18.mars 2011, 19:19)

Gå til nyhendearkiv