Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Kulturmidlar 2011 - Tildeling

Kulturmidlar 2011 - Tildeling for Vikane

Av Harald Røyrvik

Skule- og kulturutvalet handsama Kulturmidlar 2011 - Barn og unge / Musikk / Andre lag og organisasjonar / Idrett den 10.mai.

Stryn kommune gir kvart år økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen. Målet med ordninga er å fremje og stimulere til eit aktivt og allsidig kulturliv.

TILDELING 2011 FOR VIKANE

BARN OG UNGE
  5 000 Gaupa 4H
  1 500 Utvik Amigos
  1 500 Innvik søndagsskule

MUSIKK
  1 000 Vikane Blandakor
  7 000 Vikane skulemusikk
  2 000 Utvik barnekor

ANDRE LAG OG ORGANISASJONAR
  3 000 Vikane RK Hj.korps
  1 000 Innvik Bygde.utv.lag

IDRETT
39 000 Vikane IL
  7 000 Innvik/Utv.skyttarlag

Fullstendig oversikt over søkjarar med søknadssum og tildelingssum for Stryn kommune finn du i møteboka på www.stryn.kommune.no.


Dersom du er intresert i tildelinga i fjor, les Kulturmidlar 2010 - Tildeling (her på Vikanenett).


(Sist oppdatert 19.mai 2011, 20:53)

Gå til nyhendearkiv