Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Holen - Skarstein

Påminning til fylkespolitikarane

Av Fjordingen

Vegnemnda for Fv 60 Olden - set lit til at politikarane står ved tidlegare lovnader om fullfinansiering og ferdigstilling av Fv 60 Holen - Skarstein 2015.

- Fylkespolitikarane er kjende med at Statens vegvesen i eit notat den 23. august i fjor har synleggjort korleis strekninga Holen - Olden kan vere ferdigstilt og fullfinansiert med offentlege midlar innan 2015, heiter det i eit brev til fylkestinget som opnar i neste veke.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 25. mai 2011, side 12.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 27.mai 2011, 11:35)

Gå til nyhendearkiv