Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Vil ha kontinuerleg drift på Olden - Innvik

Vil ikkje ha stans i framdrifta Olden - Innvik

Av Fjordingen

Politikarane i det fylkeskommunale finansutvalet er opptekne av å leggje til rette for kontinuerleg annlegsdrift på fylkesveg 60 Olden-Innvik og vil ikkje vente til slutten av året med ei avklaring.

Sekretariatsleiar Knut Henning Greppstad stadfestar overfor Fjordingen at vegprosjektet Olden-Innvik var mellom det som kom opp ti l drøfting på finansutvalet sitt møte 29. juni.

Les heile saka på www.fjordingen.no eller i avisa Fjordingen mandag 4. juli 2011, side 11.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 06.juli 2011, 20:45)

Gå til nyhendearkiv