Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Supertrimmen/ Barnesupertrimmen

Supertrimmen/ Barnesupertrimmen

Av Solveig N H

Ny sesong og nye moglegheiter for å bli Supertrimmar i Vikane!!

I tillegg til å delta i den vanlege Fjelltrimmen, utfordrar vi også denne sesongen vikarane til å delta i Supertrimmen.
Nye skjema er å få kjøpt på butikken i Utvik og på kafè Go`beten i Innvik. Her får ein kart med 28 påmerka postar, og eit skjema som skal leverast utfylt etter sesongslutt.
Supertrimmar vert dei som er innom alle dei 28 merka postane i løpet av sesongen (1. sept. til 31.aug.). Skriv deg inn i trimboka når du er på ein post.
Nytt av året er Barnesupertrimmen. Den er for barn t.o.m. 7.kl. (13 år). Her må ein innom 20 av dei 28 postane.

Alle som leverer utfylt skjema får premie!!

Pris:       Supertrimmen  kr 100,- 
        Barnesupertrimmen kr 50,-

Oversikt over postane og trimpoenga ein får i Fjelltrimmen:

Sesongstart! - Andreas ved Hestehytta 08.09.11.
Sesongstart! - Andreas ved Hestehytta 08.09.11.
Moldrheimstøylen      1p Tistamstøylen             1p
Frøysetstøylen            1p
Djuvstøylen                1p
Brulandstøylen           1p
Valakerstøylen           1p
Verlostøylen               1p
Myklebuststøylen       1p
Kårstadstøylen           1p
Heggdalstøylen          1p
Lyslo-nerestøylen       1p
Remestøylen              1p
Tjønnane                    2p
Hestehytta                  2p
Skarsteinfjellet           5p
Peila                           2p
Logahytta                   2p
Storelogpiken             5p
Middagsfjellet            3p
Blåfjellet                     3p
Jervebu                       2p
Svartbotnen                5p
Nukjen                        4p
Skavleggene               3p
Fløtravarden              1p
Snøfjellet                    3p
Dunheia                      3p
Nonstua                      3p


Har fått tilbakemeldingar frå dei som meinar at trimbøkene på mange av støylane er utgått på dato, no etter at skogsvegane gjer at mange køyre nesten heilt fram…
Sidan vi framleis har lyst til å behalde støylane som eit trimmål, oppfordrar vi dei som køyrer opp, og likevel vil skrive seg inn i trimboka, til å merke det med ”bil” e.l. bak.
Alternativt kan vi ha 2 bøker – ei til ”trim” og ei til ”besøk”.
For mindre barn som går det siste stykket vert det uansett ein bra tur som kan lønnast med poeng.

Poeng-utreikninga vert gjort etter ein tanke om ca. gang-tid til posten, ½ - ¾ t tur tel 1p.


(Sist oppdatert 27.september 2011, 13:08)

Gå til nyhendearkiv