Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Vikane Idrettslag - Handball

INFORMASJON OG TRENINGSTIDER HANDBALL MINI , J 11 OG G 10

Av Bente Hilde

VIL startar opp med trening veka etter haustferien. Veke 42. Når det gjeld mini handball, delar vi 1-2 klasse og 3-4 klasse.

Treningstid :
1-2 klasse :Styrkhallen onsdag kl. 1700-1800

Trenar : Unni Heggdal + 1 foreldre på kvar trening . (vil bli sendt ut liste til dei foreldrene som blir satt opp)
3-4 klasse : Styrkhallen torsdag kl.1830 – 1930
Trenar : Irene Hilde + 1 foreldre på kvar trening. ( vil bli sendt ut liste til dei foreldrene som blir satt opp)
Det er satt opp 5 turneringar. Første turnering blir i Innvik 26 november.
10 des. Nordfjordhallen ,22 januar Firdahallen ,12 februar Strynehallen og 24 mars Eid.

J 11 og G 10 ( 5-7 klasse): Styrkhallen onsdag kl. 1800 – 1930
Vi håpar 4-klasse gutane kan vere spele på Gutar 10.

Trenar: Barbro Hammer og Ane Skrede
Kampoversikt og køyrelister blir sendt ut seinare.
Om de har spørsmål ta kontakt med Bente Hilde tlf: 99 26 66 27 eller
Siv Anita Gjerde tlf: 91 10 94 20

Helsing Handball gruppa


For alle treningstidene og individuelle planar, sjå sida til Vikane IL her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 09.oktober 2011, 00:15)

Gå til nyhendearkiv