Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Olden - Innvik

Fv 60 Olden - Innvik opna for trafikk

Av Fjordingen

Fv 60 Olden - Innvik vart måndag klokka 15.30 opna for trafikk etter å ha vore stengd i over 52 timar.

- Måndagen vart brukt til å etterreinske fjellsida og fjerne massen som låg i vegen, opplyser prosjektleiar drift og vedlikehald Fjordane, Lars Erik Karlsen.

Nyhenda er henta frå www.fjordingen.no.

Fylkesveg 60 opna igjen etter ras

Av NRK Sogn og Fjordane

Etter å ha vore stengd på grunn av steinras i over 52 timar, er fylkesveg 60 opna att mellom Olden og Innvik.

Les heile saka på www.nrk.no/sf.

- Tida er overmoden

Av Fjordingen

Per Kjøllesdal ber alle innsjå behovet for å få sikra fv 60 Olden - Innvik raskast mogeleg.

Les heile saka på www.fjordingen.no.

Vil byggjetunnel forbirasstaden

Av NRK Sogn og Fjordane

Vegvesenet har planar om å byggje tunnel forbi rasstaden ved Ugla på fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik. Bygginga vil tidlegast kunne ta til om to år.

Les heile saka på www.nrk.no/sf.

Fryktar at marginane er oppbrukte

Av Fjordingen

Etter fleire nesten-ulykker, fryktar Trongeråsa grunneigarlag at marginane er oppbrukte neste gong det går ras på fv 60 Olden - Innvik.

Trongeråsa grunneigarlag har sendt brev til fylkesordførar Nils R. Sandal og påtroppande fylkesordførar Åshild Kjelsnes, ordførar Nils Petter Støyva og påtroppande ordførar Svein Flo.

Les heile brevet på www.sfj.no eller Fjordingen si nyheit om saka onsdag 12. oktober 2011, side 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 17.oktober 2011, 10:53)

Gå til nyhendearkiv