Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Indre linje

- Har tilrådd indre linje

Av Fjordingen

- Mykje tyder på at Vegdirektoratet har tilrådd indre linje for den framtidige E39.

Desse opplysningane kom dagleg leiar Mats Andresson i Nordfjordkryssing AS med i ei orientering til Gloppen formannskap. Firda Tidend fortel at Andersson var klar på at dersom E39 ikkje kjem til å følgje dagens trase, kan ein sjå langt etter ei ferjefri kryssing mellom Lote og Anda.

Les heile saka i Fjordingen mandag 10. oktober 2011, side 12.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Les også tidlegare nyheitskriv - Vinn vinn for Nordfjord, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 12.oktober 2011, 11:41)

Gå til nyhendearkiv