Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Holen - Ugla

Holen - Ugla i fylkesbudsjettet

Av Fjordingen

Delprosjektet Holen - Ugla på strekninga Olden - Innvik er på plass i budsjettframlegget som blir lagt fram for finansutvalet i Sogn og Fjordane, komande onsdag.

Fylkesrådmannen har i tråd med tilleggsnotatet frå siste møte i finansutvalet 28. september, innarbeidd delprosjektet Holen - Ugla i investeringsbudsjettet for fylkesvegar, heiter det i arbeidsdokument 5/11 som blir lagt fram for finansutvalet 19. november.

Les meir om dette på www.fjordingen.no eller gå til www.sfj.no for å sjå kva fylkeskommunen skriv.

Olden - Innvik står fast

Av Fjordingen

Finansutvalet slutta seg onsdag samrøystes til skissa til 2012-budsjett som fylkesrådmannen har lagt fram. Ei skisse der delprosjektet Holen - Ugla er med.

Les heile saka i Fjordingen fredag 21. oktober 2011, side 2.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 23.oktober 2011, 23:17)

Gå til nyhendearkiv