Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Anleggstart for Agjeldstunnelen

Anleggstart for Agjeldstunnelen i april

Av Fjordingen

Vegen i Svarthola kan vere historie til sommaren 2014. Vegvesenet planlegg byggestart på Agjeldstunnelen i april om politikarane seier endeleg ja.

Dersom fylkespolitikarane fylgjer tilrådinga frå fylkesadministrasjonen blir det anleggstart for Agjeldstunnelen i april.

Restanlegget Holen-Ugla er med dette fullfinansiert, går det fram av siste utkast til budsjett-/økonomiplan frå fylkesadministrasjonen.

Les heile saka i avisa Fjordingen fredag 4. november 2011, side 4.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Du kan også lese alt om saka direkte i arbeidsdokument til finansutvalet. Dei skal behandle saka 9. nov. og info finn du i Vedlegg 1 Framlegg til tekstleg omtale av budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015, på www.sfj.no.


Les også tidlegare nyheit Holen - Ugla i fylkesbudsjettet, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 05.november 2011, 14:12)

Gå til nyhendearkiv