Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Vikane skulemusikk

Vikane skulemusikk med to vellykka arrangement

Av Grethe Sunde

- Vil takke alle som støtta Vikane skulemusikk på kakelotteriet til farsdagen i Innvik, og basaren i Utvik 1. søndag i advent.

- Tilsaman fekk vi inn ca. 20 000,- Dette kjem vel med i vidare arbeid. Tusen takk til alle som deltok og bidrog til to vellykka arrangement.

For Vikane skulemusikk, Grethe G Hilde


(Sist oppdatert 28.november 2011, 13:42)

Gå til nyhendearkiv