Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Tilrådinga lønsam over 25 år

- men minst samfunnsnyttig på lang sikt

Av NRK Sogn og Fjordane

Dersom ein hadde brukt ein anna reknemetode, hadde E39 via Lote og Anda kome betre ut enn Vegvesenet si tilråding gjennom Stryn.

E39 mellom Lote og Anda kan ha størst nytte for trafikantane på lang sikt, men i si tilråding vil Vegvesenet likevel flytte E39 til Stryn.

I det samfunnsøkonomiske reknestykket er Vegvesenet forplikta til å tenke levetid på berre 25 år for vegane, men ser ein lengre framover i tid, er det Lote-Anda som kan kome best ut. Årsaka er at den auka trafikantnytten år for år betalar ned den ekstra kostnaden.

Les saka på www.nrk.no/sf.


Les også tidlegare nyheitskriv E39 via Stryn, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 30.november 2011, 12:57)

Gå til nyhendearkiv