Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Kystvegen vil ha ytre og indre stamveg

Hoppar bukk over Anda-Lote

Av NRK Sogn og Fjordane

Styret i Kystvegen Ålesund–Bergen meiner ferjefri stamveg både i ytre og indre delar av Nordfjord gir størst nytte.

Det kjem fram i ei fråsegn som styret vedtok torsdag kveld. Styret meiner ferjefri E39 via Stryn må kombinerast med ferjefri kystveg i ytre Nordfjord.

– Mellom Bergen og Ålesund går E39 i indre fjordstrøk utan kontakt med industrimiljøet på kysten, stamnettshamnene Mongstad, Florø og Måløy eller med nasjonale kraftsentra som Mongstad og Ulsteinregionen. Difor er Kystvegen Ålesund–Bergen eit nødvendig supplement til E39, står det i uttalen.

Les saka på www.nrk.no/sf.


(Sist oppdatert 09.desember 2011, 00:28)

Gå til nyhendearkiv