Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (1021: Disk full (/var/dagendin_system/temp/mysql_tmp/#sql_422a_7.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Folketalsutvikling i Vikane

Folketalsutvikling i Vikane 1999-2012

Av Harald Røyrvik

Stryn kommune har ein aukande folketalsutvikling. Innvik kan også viste til det no siste året, medan Utvik går tilbake.

Innvik auka folketalet siste året med 22 personar (til 587) medan Utvik hadde ein nedgang med 10 personar (til 328). Totalt er det i Vikane pr.01.01.2012 busett 915 personar, noko som er omlag like mykje som for ti år sidan.

Fjordingen skriv også i avisa 16. mars at Innvik skule vil få ein elevvekst frå 73 til 81 elevar i 2012/13.

Eg har brukt Statistisk sentralbyrå sine tal for grunnkretsar (Innvik Nord, Innvik Sør, Lyslo, Valaker og Verlo) i Vikane, og vist det med grafane under.

Folketalsutvikling 2012 samla

(Innvik med lilla kurve og antall på aksen til venstre - Utvik med liseblå kurve og antall på aksen til høgre.)
Folketalsutvikling 2012 oppdelt

Les også tidlegare nyheitskriv Folketalsutvikling i Vikane 1999-2011, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 10.april 2012, 21:55)

Gå til nyhendearkiv