Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Populære ungdomskveldar

Populære ungdomskveldar i Innvik

Av Fjordingen

Vikane IL fekk 10.000 kroner til innkjøp av ulike typar utstyr til aktivitetskveldane for ungdom annakvar fredagskveld i Styrkhallen.

Sidan dette er eit populært tiltak for ungdom i Innvik og Utvik, auka ungdomsrådet tilskotet med 2000 meir enn tilrådinga.

Fleire streka under at desse kveldane er eit positivt og rusfritt miljø for ungdom frå 7. klasse til 2. klasse vidaregåande. Her er det sosialt samvere og aktivitetar for alle uansett nivå.

Les meir om denne og andre tildelingar frå Ungdomsrådet i Fjordingen mandag 23. april 2012.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.Les også fjorårets nyheitskriv Fredagstilbod for dei unge, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 24.april 2012, 10:00)

Gå til nyhendearkiv