Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Konfirmantar set kursen for Malawi

Av Fjordingen

14 ungdomar frå Nordfjord er plukka ut til ei spesiell konfirmantreise til hausten. Da går turen til det afrikanske landet Malawi.

Fire av dei komande konfirmantane hadde adresse indre Nordfjord.
Det er Miriam Flo, Stryn, Mona Skåden, Innvik, Odd Sindre Tonning, Olden og Oliver Haugen, Hornindal.

Nordfjord prosti og Kirkens Nødhjelp står bak konfirmantreisa til Malawi til hausten.
Det afrikanske landet er blant dei fattigaste i verda. I Malawi arbeider Kirkens Nødhjelp med retten til helse, klimarettferd, økonomisk rettferd og eit liv utan vald. Boring etter vatn er sentrale deler av arbeidet.

Les heile saka i Fjordingen måndag 4. juni 2012, side 16.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 06.juni 2012, 17:30)

Gå til nyhendearkiv