Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Ny kollisjon

Ny kollisjon på fv 60 Olden-Innvik

Av Fjordingen

Litt før kl. 15 torsdag var det på nytt ein kollisjon på den ulukkesutsette fv 60 mellom Olden og Innvik.

Denne gongen mellom to norskregistrerte personbilar som møttest på den smale strekninga mellom Ugla og Svarthola. Den eine bilen kom ut på vegkanten og fekk sleng då han bremsa ned. Hans venstre bakhjul trefte deretter den møtande bilen sin venstre framskjerm.

Les saka på www.fjordingen.no.

Overvakar ulykkesutviklinga på fylkesveg 60

Fjordingen

- Vi vil følgje med på situasjonen Olden-Innvik og vurdere om fartsreduksjon er aktuelt, seier avdelingsingeniør Nils Magne Slinde ved Statens vegvesen.

Les heile saka i Fjordingen fredag 27. juli 2012, side 4.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 20.august 2012, 18:28)

Gå til nyhendearkiv