Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Fylkesveg 60 Olden - Innvik

Foreldreaksjonen i Vikane - Ope brev vedr FV60 Olden Innvik

Av Olav Rune Haugen

Foreldreaksjonen i Vikane sendte torsdag 23/8 eit ope brev til Åshild Kjelsnes, fylkesordføraren i Sogn og Fjordane og Margot Åsebø, Statens Vegvesen vedrørande FV60 Olden Innvik.- Heile fjellhammaren kan kome til å rase ut

Av Fjordingen

Arvid Vanberg som bur på Ugla, fryktar at det kan kome større steinskred på fv 60 i Knurrura.

Arvid Vanberg kallar det eit mirakel at ingen personar har kome til skade i dei to rasa som fylte vegen i Knarrura med store steinblokker. Han viser i den samanheng til trafikktettleiken på fv 60 Olden - Innvik.

- I sommar talde eg 250 bilar som passerte rasstaden på ein time. På det tettaste var det 10 - 15 bilar i minuttet. Hadde det gått ras på eit slikt tidspunkt, ville det ført til katastrofe, seier Arvid Vanberg.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 22. august 2012, side 6.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 26.august 2012, 21:58)

Gå til nyhendearkiv