Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Røde Kors tildelt 40.000

Røde Kors

Av Stryn kommune

Røde Kors i Stryn, Olden og Vikane blir kvar tildelt eit tilskot på kr 40.000,- - dels som kompensasjon for innsatsen i romjula 2011 og dels som eit uttrykk for ynskje om at laga framleis kan reknast med som ein viktig del av den kommunale beredskapen i gjevne situasjonar.

Formannskapet handsama saka i går (29/8) og vedtok tildelinga, samt at løvinga på samla kr. 120.000,- vert dekt gjennom bruk av ubunde disposisjonsfond.

Les heile saka Røde Kors som ein del av den kommunale beredskapen - styrking av laga.www.stryn.kommune.no.


Les også Da ingen ting virka, virka Røde Kors her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 30.august 2012, 18:27)

Gå til nyhendearkiv