Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Krev svar

Krev svar om fylkesveg 60 Olden - Innvik

Av Fjordingen

No vil folk i Vikane ha klare svar på kva som skal skje med fv 60 Olden - Innvik. Torsdag har dei invitert sentrale politikarar i fylket til folkemøte på Olden skule, og kravet er trygg veg før det går menneskeliv.

Ordstyrar på folkemøte vert Hans Jakob Reite. Det ver vist til at han er ein profesjonell møteleiar og er valt fordi arrangørane vil halde eit solid kvalitetsnivå på møte.

- Vi som har invitert til møte vonar at vi kan dra i frå møtet med klare signal om kva som skal skje vidare med tanke på å fullføre arbeidet med vegen Olden - Innvik, seier Olav Rune Haugen.
Han vonar på fullsett sal i Olden torsdag kveld.

Les heile saka i Fjordingen mandag 17. september 2012, side 11.


Les også nyheitskrivet Folkemøtet om Fv 60 Olden-Innvik, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 17.september 2012, 23:01)

Gå til nyhendearkiv