Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Nettverksfeil retta

Nettverksproblema til serverane som husar Vikanenett er no retta.

Dei siste dagane har ein opplevd Vikanenett som treig og ustabil.
Dette har skyldast nettverksproblem fram til serverane.

No er Vikanenett med undersider tilbake i normal drift.
DagenDin beklagar problema dette har ført til for Vikanenett sine lesarar.


(Sist oppdatert 19.september 2012, 09:40)

Gå til nyhendearkiv