Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Over 200 i kamp for Olden-Innvik

Over 200 i kamp for Olden-Innvik

Av Fjordingen

Over 200 mennesker stilte på under det store folkemøtet for fylkesveg 60 Olden-Innvik i Olden torsdag kveld. Dei fekk lovnad på 5 millionar kroner i prosjekteringsmidlar for restparsellen Ugla-Skarstein.

Sentrale fylkespolitikarar, kommunepolitikarar frå Stryn med ordføraren i spissen, representantar frå Statens vegvesen, foreldrerepresentantar, transportbedrifter og daglege brukarar av vegen deltok på møtet som vart leia av Hans Jakob Reite.

Les heile saka i Fjordingen mandag 24. september 2012, side 12 og 13.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.


(Sist oppdatert 24.september 2012, 22:04)

Gå til nyhendearkiv