Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Vil ha fortgang i tunnelplanar

Vil ha fortgang i tunnelplanar

Av NRK Sogn og Fjordane

Samferdsleutvalet vil tysdag be Statens vegvesen omgåande starte planarbeidet for ein 1,3 kilometer tunnel frå Ugla mot Olden på fylkesveg 60.

Kostnaden for ein tunnel blei i 2010 sett til kring 300 millionar kroner.

– Målet er å starte arbeidet med tunnelen og utbetring av siste parsellen av Olden-Innvik på slutten av neste år, seier Arnstein Menes som er leiar i samferdsleutvalet.

Les heil saka på www.nrk.no/sf.

Startar prosjekteringa på parsellen Ugla-Skarstein

Av Fjordingen

Hovudutval for samferdsle vedtok i går å tilrå ei løyving 200.000 kroner slik at prosjekteringsarbeidet på fylkesveg 60 Ugla-Skarstein kan kome i gang snart.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 26. september 2012, side 19.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 28.september 2012, 00:46)

Gå til nyhendearkiv