Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

- Må auke grunnbemanninga

Av Fjordingen

Helse- og sosialetaten i Stryn slit med å halde budsjettrammene. Det gjeld særleg innan pleie- og omsorg.

Som kjent må både Stryn omsorgssenter og Vikane omsorgssenter køyre med fast overbelegg for å kunne ta imot utskrivingsklare sjukehuspasientar.

- Det er naudsynt å betre grunnbemanninga på institusjonane, understrekar helse- og sosialutvalet.

Dette sto i Fjordingen mandag 24. september 2012, side 14.
Følg med i Fjordingen du også ved å tinge abonnement på www.fjordingen.no.Du kan lese alt om denne saka ved å gå til sakspapira på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 25.september 2012, 20:38)

Gå til nyhendearkiv