Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Tippar tunnelmasse på sjøen

Av Fjordingen

På grunn av manglande deponi, vert masse frå Agjeldstunnelen tippa på sjøen.

Fjordingen har fått fleire henvendelsar frå folk som reagerer på at tunnelmasse vert tippa på sjøen.

- Dette er i tråd med gjeldande reguleringsplan. Når vi ikkje har anna lagringsplass, må vi nytte sjødeponi, seier Margot Aase Åsebø.

Les heile saka i Fjordingen fredag 19. oktober 2012, side 7.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.


Får ikkje lagt ut tunnelmasse på Oldenleirane

Stryn kommune må sjå på at tunnelmasse som dei ønskjer til utfylling i Olden sentrum, går rett i sjøen ved Svartehola.

Grunnen er at kostnaden med utlegging av massen blir så stor at det utløyser krav om offentleg anbod.

Les heile saka i Fjordingen mandag 22. oktober 2012, side 4 og 5.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.Les også om fri ferdsel forbi Knarrura, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 22.oktober 2012, 21:54)

Gå til nyhendearkiv