Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Utvidar i Knarrura

Utvidar til to felts vegbane forbi Knarrura

Av Fjordingen

Statens vegvesen ønskjer å leggje om fylkesveg 60 ved Knarrura i ei lengde på nærare 90 meter. Dette vil gje betydeleg betre standard forbi staden der det har gått fleire steinras.

Utbetringa føreset at det vert lagt ei fylling som går ut i sjøen. I den samanheng søkjer Statens vegvesen om dispensasjon frå kravet om utarbeiding av reguleringsplan.

Les saka i fjordingen fredag 4. januar 2012, side 6,
eller gå til Reguleringsplan parsellen Ugla - Skarsteinwww.stryn.kommune.no.

(Sist oppdatert 04.januar 2013, 20:33)

Gå til nyhendearkiv