Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Hol gjennom tunnelen før tida

Tunnelarbeid på fv 60 går raskare enn venta - gjennomslag neste veke

Av NRK Sogn og Fjordane

Tysdag blir det tunnelgjennomslag i Agjeldstunnelen på fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik. Dette er 14 dagar tidlegare enn venta.

Politisk leiing i Stryn kommune, Ole Ingar Hæreid frå samferdsleavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune og representantar frå leiinga i Vegvesenet vil vera til stades under markeringa.

– Tunneldrivinga i Agjeldtunnelen har gått raskare enn forventa, og entreprenør NCC har hatt ei framdrift på 50 til 60 meter i veka, seier prosjektleiar Jon Harald Huseklepp i Statens vegvesen.

Les heile saka på www.nrk.no/sf.


Gjennomslag i neste veke

Av Fjordingen

Den 930 meter lange Agjeldstunnelen på fv 60 Olden - Innvik får gjennomslag i midten av neste veke. Det opplyser seksjonsleiar Margot Aase Åsebø i Statens vegvesen.

Måndag 3. september fyrte ordførar Sven Flo av første salva i Agjeldstunnelen.

Les heile saka på www.fjordingen.no.

Utvidar vegen forbi Knarrura

Av Fjordingen

Stryn kommune har gjeve Statens vegvesen løyve til å leggje om tv 60 ved Knarrura. Det betyr at der kan utvidast til to køyrebaner.

Les meir om saka i Fjordingen onsdag 16. januar 2013, side 11.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.


Du kan også lesa meir om saka i nyheitskrivet Utvidar i Knarrura, der du også finn link til saksomfanget på Stryn kommune sine sider.(Sist oppdatert 18.januar 2013, 06:52)

Gå til nyhendearkiv