Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (1021: Disk full (/var/dagendin_system/temp/mysql_tmp/#sql_422a_7.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Reknar indre E39 som best

SINTEF reknar indre E39 som best

Av Fjoordingen

Utrekningar SINTEF har gjort for Vegdirektoratet og nye føresetnader for samfunnsøkonomiske analyser konkluderer med at E39 langs indre linje har størst samfunnsnytte.

Ordførar Sven Flo meiner realitetane no er så klare at avgjerda om E39 med fjordkryssing i Stryn må kome relativt raskt. – Dei nye tala styrkjer det indre alternativet klart, seier Flo.

Les saka på www.fjordingen.no.

Tilrår E39 via Stryn

Av smp

Ei indre linje for E39 gjennom Nordfjord er meir lønnsam enn midtre. Det viser utrekning SINTEF har gjort.

Opplysningane kjem fram i eit internt brev frå Vegdirektoratet til Samferdsledepartementet. Brevet er skrive i februar, men gjort offentleg denne veka.

Les saka på www.smp.no.(Sist oppdatert 17.april 2013, 17:26)

Gå til nyhendearkiv