Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Norges verste veg i lang tid framover

Norges verste veg i lang tid framover

Av Fjordingen

Det kan kome til å gå år og dag før arbeidet på siste parsellen på fylkesveg 60 Olden - Innvik blir påbegynt. Slik det ser ut i fylkesrådmannen sitt høyringsutkast til Regional tranportplan 2014 - 2023, finst det ikkjke pengar til store investeringsprosjekt på fylkesvegnettet dei næraste ti åra.

Når arbeidet med Agjeldstunnelen og tilstøytande paresellar er fullførte hausten 2014, er det slutt på pengane. Parselllen Ugla - Skarstein vil då stå att på det som har vorte kåra som Norges verste veg.

Les saka på www.fjordingen.no.

– Norsk vegpolitikk i eit nøtteskal

Av NRK Sogn og Fjordane

– Det er ei fallitterklæring dersom vegen mellom Innvik og Olden ikkje blir ferdig utbetra, seier vegforkjempar og hotelldirektør Richard Grov.

I fylkesrådmannen sitt fram til regional transportplan er det ikkje funne pengar til store investeringsprosjekt dei neste ti åra. Fylket vil få 180 millionar mindre til veg i 2014 enn i år og dette vil ramme fleire vegar.

Les saka i www.nrk.no/sf.


(Sist oppdatert 12.juni 2013, 10:07)

Gå til nyhendearkiv