Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Idrettsglede i Vikane

Idrettsglede i Vikane

Av Fjordingen

Knappe 400 fotballinteresserte born var samla til turnering i strålande sommarver på Vikane stadion søndag.

- Den årvisse fotballturneringa for jenter og gutar er i ferd med å sprenge alle grenser.

- Barnetalet går ned, men fotballinteressa går opp, var kommentaren frå Audun Skogen.

Sjå bilda og les heile saka i Fjordingen fredag 30. august 2013, side 10.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 02.september 2013, 23:18)

Gå til nyhendearkiv