Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Vikane Skulemusikk

Instrument tilhøyrer Vikane Skulemusikk

Av Merethe Lyslo

Er det nokon i Innvik og Utvik som har med instrument heime som tilhøyrer Vikane Skulemusikk ?

Om dette er tilfelle må de returnere dei til skulemusikken så fort som muleg
da vi nå har mange nye aspirantar som treng instrument.

Horn / notar / uniform - alt kan leverast til Innvik Skule
v/ Astrid Drageset Raftevold.

På førehand takk!
For Vikane skulemusikk
Merethe - tlf. 90134827


(Sist oppdatert 12.september 2013, 13:10)

Gå til nyhendearkiv