Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

No blir ein kvitt «Norges dårlegaste veg»

No skal landets verste veg bli betre

Av NRK Sogn og Fjordane

Samferdsleutvalet går inn for å garantere midlar for vidareføring og ferdigstilling av Olden – Innvik.

– Vi ynskjer samrøystes å legge inn siste parsellen, og starte arbeidet hausten 2014. Vi ser det som viktig å halde kontinuiteten i arbeidet, seier utvalsleiar Arnstein Menes.

Utvalet har i si tilråding signalisert lånefinansiering både overfor finansutvalet, som skal ha møte onsdag, og fylkestinget.

– Eg veit ikkje kor mange tiår det har vore snakk om dette, og det er mange som har stått på over lang tid. Dette er ein milepæl for ei vegstrekkje som i lang, lang tid har vore overtrafikkert i høve vegstandarden, seier Haugen og viser til både trafikkorkar og ikkje minst fleire ras dei siste åra.

Les heile saka på www.nrk.no/sf


- Olden-Innvik blir berge

Vil starte siste etappe neste haust

Av Fjordingen

Eit samrøystes hovudutval for samferdsle vil gjere ferdig fv 60 Olden-Innvik og ber finansutvalet leggje siste del av vegprosjektet inn i planane for oppstart hausten 2014.

- All honnør til politikarane

Av Fjordingen

- Det er veldig positivt at ein kan lite på og tru på politikarar og sjå at dei held det dei seier. Det skal dei ha all honnør for, seier Olav Rune Haugen frå aksjon Sikker skuleveg Olden-Innvik.

Les heie saka i Fjordingen onsdag 25. september 2013, side 4 og 5.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 30.september 2013, 21:50)

Gå til nyhendearkiv