Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Finalerunde for E39

E39-avgjerd i løpet av våren

Av Fjordingen

Avgjerda om E39-traséar mellom Skei og Ålesund er inne i finalerunden. Det same er samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen som har tilbrakt nær eit døgn på Sunnmøre og i Nordfjord for å lytte til argument og sjå dei ulike traséäne.

Måndag kveld fekk han høyre sterkt engasjerte veg- og bruforkjemparar på møte i Ørsta. Tysdag gjennomførte han ein nær ni timar lang busstur for å sjå alle alternativa. No vil statsråden kvalitetssjekke tal og påstandar. Innan tre-fire månader skal avgjerda om E39 vere klar.

Les meir om saka på www.fjordingen.no, eller heile saka i Fjordingen onsdag 15. januar 2014, side 4-7.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg på buyandread.com.(Sist oppdatert 17.januar 2014, 09:59)

Gå til nyhendearkiv