Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Søkjer hjelp til namnsetjing

Av Fjordingen

Statens vegvesen ber Stadnamntenesta på Vestlandet vurdere skrivemåten for dei tre nye tunnelane på fv 60 Olden - Innvik.

Holentunnelen er allereie opna og skilta med dette namnet. Seinare i år vert det også trafikk i Agjeldtunnelen, som vart namnet då Stryn kommune og Statens vegvesen drøfta saka i 2010. I ettertid har det kome ønskje om at skrivemåten skal vere Agjeldstunnelen.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 19. februar 2014, side 4.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg på buyandread.com.(Sist oppdatert 24.februar 2014, 11:41)

Gå til nyhendearkiv